Περιβάλλον

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1. Μελέτη (οριστική) κατασκευής έργων Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Νομού Ζακύνθου στο Λαγανά (Μελέτη-κατασκευή).

  2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη δημιουργία  Χ.Υ.Τ.Α. Μολάων Λακωνίας

  3. Μελέτη (οριστική) κατασκευής έργων Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμων Αργους-Ναυπλίου (Μελέτη-κατασκευή).

  4. Μελέτη Εφαρμογής Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Λάρισας

  5. Οριστική Μελέτη Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής (Μελέτη-κατασκευή).

  6. Μ.Χ. και Μ.Π.Ε. οδού Οχθια – Χρυσοχώρι Αρκαδίας

  7. Οριστική Μελέτη Χ.Υ.Τ.Α. Ρόδου και των Ο.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής του Βορείου τμήματος της Νήσου Ρόδου.

  8. Μελέτη μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης και Χ.Υ.Τ.Α. Ακρωτηρίου Χανίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 design and hosting by inarcadia.gr