Βιογραφικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

1982-1983: Συνεργασία στην Αθήνα με τα γραφεία μελετών Χρ. Βαχλιώτη Π-Μ, Γ. Κατραμαδάκη Α-Μ, Στ. Βασσάλου Α-Μ στη σύνταξη στατικών μελετών και επίβλεψη οικοδομικών έργων.

 

1984: Στρατιωτική θητεία στην 733 Δ.Σ.Ε. με απασχόληση στη μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών και υδραυλικών έργων.

 

1985-σήμερα: Διατηρεί τεχνικό γραφείο στη Τρίπολη ασχολούμενος με μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων .

 

Μελετητής από το 1986 έργων του Δημοσίου στις κατηγορίες:

  • Τοπογραφικών μελετών με τάξη πτυχίου Β

  • και Υδραυλικών μελετών με τάξη πτυχίου Α.

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σκιρίτιδας Αρκαδίας (1999-σήμερα)

 

Μέλος Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Αρκαδίας (1986-1991)

 

Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (1992-1994)

 

Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου ΥΠΕΧΩΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου (1999-σήμερα)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων ποταμού Αξιού.

 

 design and hosting by inarcadia.gr