Υδραυλικές μελέτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Σύνταξη οριστικής μελέτης αρδευτικού έργου Ρίζας Κορινθίας.

  2. Μελέτη ιχθυογεννητικού σταθμού στο ποταμό Λούσιο στην Στεμνίτσα Αρκαδίας

  3. Προμελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στο χείμαρρο Σίου Λεωνιδίου Αρκαδίας

  4. Αποχέτευση θέρετρου αξιωματικών Α’Σ.Σ. στα Καλά Νερά  Βόλου

  5. Ελεγχος επάρκειας δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ.Γερακίου Δ.Γερονθών Λακωνίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 design and hosting by inarcadia.gr